Criteria

Voor wie zijn wij er?

De hulp van de voedselbank is bedoeld voor mensen die minder dan het minimum inkomen ter beschikking hebben. De hulp is tijdelijk en kan maximaal 3 jaar duren.

Om in aanmerking te komen voor hulp van de voedselbank worden criteria gehanteerd die ook bij de overige voedselbanken in ons land van kracht zijn. Klik hier om de volledige tekst van het document "20161119 VBN Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket" te downloaden.

Wanneer het besteedbaar inkomen (dit is het bedrag dat men overhoudt na betaling van gas, licht, water, huur en verzekeringen) onder de volgende bedragen is, dan komt het huishouden in principe in aanmerking voor een voedselpakket.

  • Basisbedrag per huishouden: € 120,00
  • Per persoon € 80,00

 

Rekenvoorbeeld gezin van 3 personen:

Basisbedrag € 120,00

3 personen x € 80,00 = € 240,00

Totaal: € 360,00

 

Rekenvoorbeeld gezin van 1 persoon:

Basisbedrag € 120,00

1 persoon x € 80,00 = € 80,00

Totaal: € 200,00

 

Uitgifte: Om de twee weken

Plaats van uitgifte: Waardeel 12, 8431 ND Oosterwolde