Algemeen

Stichting Voedselbank Ooststellingwerf

RSIN 815658606
Kamer van Koophandel 01113379

Bezoekadres: Zoltstede 2, 8431 HM Oosterwolde
Postadres: Postbus 56, 8430 AB Oosterwolde
Telefoonnummer:
06 – 46 33 39 11, ma t.e.m. vr van 9.00 tot 17.00
Internetadres: www.voedselbankooststellingwerf.nl

 

Wat is de voedselbank?

De voedselbank is een organisatie van een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met:

Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om deze eveneens kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

In 2001 is het eerste initiatief in Nederland gestart voor de voedselbank. Inmiddels zijn er verspreid in heel Nederland veel meer groepen opgericht.

De Stichting voedselbank Ooststellingwerf bestaat sinds 1 mei 2006, maakt deel uit van de landelijke organisatie en is aangesloten bij de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân, de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en de Stichting Noordelijke Voedselbanken.

De voedselbanken in Nederland slaan twee vliegen in een klap: goed voedsel dat niet meer wordt gebruikt voor de “gewone” markt en anders zou worden vernietigd, wordt ter beschikking gesteld aan mensen die het hard nodig hebben.

Kijk ook op www.voedselbankennederland.nl

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Nynke van Zanden
Secretaris: Janny Jonkers
Penningmeester: Sieger Brouwer
Bestuurslid: Dirk Bloemers
Bestuurslid: Grietzen Kunnen
Bestuurslid: Lambert van Dijk

 

Beleidsplan

De Stichting Voedselbank Ooststellingwerf is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en volgt de regelgeving die deze Vereniging vaststelt.

 

Beloningsbeleid

De voedselbank werkt geheel met niet betaalde vrijwilligers.

 

Doelstelling

Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en goederen, om eveneens kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

 

Activiteiten

Er is tweewekelijks een uitgifte van voedselpakketten aan ongeveer 50 cliënten in Oosterwolde voor de hele gemeente Ooststellingwerf. Een tiental vrijwilligers zorgt voor de inzameling van levensmiddelen van lokale gevers en voor de uitreiking. Een ander deel van de levensmiddelen wordt verkregen uit het distributiesysteem van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De intake contacten met de cliënten worden regelmatig herhaald om te controleren of de landelijk vastgestelde inkomensgrenzen niet worden overschreden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en onderhoudt het contact met landelijke organisaties.

 

Klik hier voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2018