Donaties

De voedselbank heeft twee inkomstenbronnen:

Giften

1. Giften in de vorm van een financiële bijdrage

2. Subsidie van de Gemeente Ooststellingwerf

Giften in de vorm van levensmiddelen

Voor financiële giften kunt u gebruik maken van het bankrekeningnummer NL91 RABO 0169 9791 80 Ten name van Stichting Voedselbank Ooststellingwerf.

Financiële ondersteuning wordt gegeven door particulieren, instellingen, kerken en bedrijven.
Voor het aanleveren van goederen en levensmiddelen graag contact opnemen met het algemene nummer
​(06-46333911. ma t/m vr 9.00 - 17.00 uur) Om te voorkomen dat u voor een dichte deur komt.

Levensmiddelen worden geschonken door supermarkten, tuinbouwers, kerken en particulieren. Een deel van de levensmiddelen komt ook binnen via het distributiesysteem van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

De jaarverslagen staan jaarlijks vermeld op de website.

Klik hier voor de jaarverslagen