Wat is de voedselbank?

De voedselbank is een organisatie van een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met:

Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om deze eveneens kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

In 2001 is het eerste initiatief in Nederland gestart voor de voedselbank. Inmiddels zijn er verspreid in heel Nederland veel meer groepen opgericht.

De Stichting voedselbank Ooststellingwerf bestaat sinds 1 mei 2006, maakt deel uit van de landelijke organisatie en is aangesloten bij de Stichting Samenwerkende Voedselbanken Fryslân, de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en de Stichting Noordelijke Voedselbanken.

De voedselbanken in Nederland slaan twee vliegen in een klap: goed voedsel dat niet meer wordt gebruikt voor de “gewone” markt en anders zou worden vernietigd, wordt ter beschikking gesteld aan mensen die het hard nodig hebben.

Kijk ook op www.voedselbankennederland.nl