ANBI

De Stichting Voeselbank Ooststellingwerf is een het Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan deze instelling komen in aanmerking voor belastingaftrek bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.

 

Klik hier voor het jaarverslag van 2022

Klik hier voor de jaarrekening van 2022