ANBI

De Stichting Voeselbank Ooststellingwerf is een het Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan deze instelling komen in aanmerking voor belastingaftrek bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Klik hier voor algemene informatie

Klik hier voor het jaarverslag en de jaarrekening van 2020