Algemeen

Stichting Voedselbank Ooststellingwerf

RSIN 815658606
Kamer van Koophandel 01113379

Bezoekadres: Voedselbank Ooststellingwerf
Zoltstede 2, 8431 HM Oosterwolde
Algemeen telefoonnummer: 06-46 33 39 11 ma/vr 9.00-17.00 uur
E-mail: [email protected]
Website: www.voedselbankooststellingwerf.nl
Aanvraag voedselpakket telefoonnummer: 06-21 62 00 15  ma/vr 9.00-12.00 uur
E-mail: [email protected]

 

Wat is de voedselbank?

De voedselbank is een organisatie van een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met:

Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om deze eveneens kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

In 2001 is het eerste initiatief in Nederland gestart voor de voedselbank. Inmiddels zijn er verspreid in heel Nederland veel meer groepen opgericht.

De voedselbanken in Nederland slaan twee vliegen in een klap: goed voedsel dat niet meer wordt gebruikt voor de “gewone” markt en anders zou worden vernietigd, wordt ter beschikking gesteld aan mensen die het hard nodig hebben.

Kijk ook op www.voedselbankennederland.nl

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Ate Duursma
Secretaris: Jennie de Jong
Penningmeester: Hans van Welsem
Bestuurslid: Grietzen Kunnen
Bestuurslid: Hans de Jong

 

Beleidsplan

De Stichting Voedselbank Ooststellingwerf is aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken en volgt de regelgeving die deze Vereniging vaststelt.

 

Beloningsbeleid

De voedselbank werkt geheel met niet betaalde vrijwilligers.

 

Doelstelling

Het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en goederen, om eveneens kosteloos uit te delen aan personen die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

 

Activiteiten

Er is iedere vrijdag van 10.00 uur tot 11.30 uur een uitgifte van voedselpakketten aan ongeveer 80 cliënten in Oosterwolde voor de hele gemeente Ooststellingwerf. Een vijfentwintig tal vrijwilligers zorgt voor de inzameling van levensmiddelen van lokale gevers en voor de uitreiking. Een ander deel van de levensmiddelen wordt verkregen uit het distributiesysteem van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De intake contacten met de cliënten worden regelmatig herhaald om te controleren of de landelijk vastgestelde inkomensgrenzen niet worden overschreden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en onderhoudt het contact met landelijke organisaties.