Jaarverslag en jaarrekening 2018

Elk jaar wordt een Jaarrekening opgesteld. Het bestuur bespreekt en accordeert dit jaarlijkse financiële verslag. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een lokale kascommissie.

Klik hier om Jaarverslag 2018 te downloaden

Klik hier om Jaarrapport 2018 te downloaden