Criteria

Voor wie zijn wij er?

De hulp van de voedselbank is bedoeld voor mensen die minder dan het minimum inkomen ter beschikking hebben. De hulp is tijdelijk en kan maximaal 3 jaar duren.

Om in aanmerking te komen voor hulp van de voedselbank worden criteria gehanteerd die ook bij de overige voedselbanken in ons land van kracht zijn.

Klik hier om "Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2020" te downloaden.

Wanneer het besteedbaar inkomen (dit is het bedrag dat men overhoudt na betaling van gas, licht, water, huur en verzekeringen) onder de volgende bedragen is, dan komt het huishouden in principe in aanmerking voor een voedselpakket.

Nieuwe toelatingscriteria per 1 januari 2020

De Algemene Ledenvergadering (ALV) stemde zaterdag 1 december in met het voorstel om de toelatingsnorm per 1 januari 2020 met 5% te verhogen. 

 

De nieuwe normbedragen per 1 januari 2020 zijn:

Basisbedrag per huishouden: €135

Per persoon: €95

 

De nieuwe normbedragen per maand per gezin worden dan:

1 persoon was €225 wordt €230

2 volwassenen was €315 wordt €325

1 volwassene en 1 kind was €315 wordt €325

1 volwassene en 2 kinderen was €405 wordt €420

2 volwassenen en 2 kinderen was €495 wordt €515

1 volwassene en 3 kinderen was €495 wordt €515

 

Uitgifte: Er is elke vrijdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur een uitgifte.

Plaats van uitgifte: Zoltstede 2, 8431 HM Oosterwolde